Zasady korzystania z noclegu na sali gimnastycznej w trakcie biegu 3xKopa

Miejsce

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance – niecałe 2 km od startu i mety biegu 3xKopa

https://goo.gl/maps/f4rsqgWobijcCijr6

Czas udostępnienia obiektu

Sala gimnastyczna zostanie udostępniona od piątku 24 kwietnia 2020 od godziny 17:00 do niedzieli 26 kwietnia 2020 do godziny 10:00.

Zasady korzystania z obiektu

  • osoby korzystające z pomieszczeń i obiektów sportowych zobowiązane są do przestrzegania regulaminu sali gimnastycznej dostępnego w obiekcie;
  • organizator nie udostępnia łóżek ani materacy – niezbędne są własne karimaty/materace i śpiwory;
  • organizator udostępni do dyspozycji osób korzystających z noclegu czajniki;
  • opiekę nad obiektem sprawują wolontariusze wyznaczeni przez organizatora;
  • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie;
  • na terenie obiektu znajdują się toalety, umywalki oraz prysznice;

Limit miejsc

Ze względu na ograniczoną powierzchnię oraz dostępność toalet organizator udostępnia możliwość korzystania z noclegu na sali gimnastycznej dla 100 osób.

Rejestracja

– rezerwacja miejsc jest dostępna wyłącznie dla osób biorących udział w biegu 3xKopa mających opłacony start. Podczas rezerwacji noclegu należy podać te same dane co przy rejestracji na bieg;
– w przypadku chęci skorzystania z noclegów zarówno przed jak i po biegu należy wypełnić oba formularze;
– rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem systemu zapisów:

Opłata

– zebrana kwota w całości zostanie przekazana dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance
– opłata za nocleg wynosi 10 zł bez względu na ilość noclegów
– opłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od rejestracji na konto organizatora:

Stowarzyszenie Bieg Opolski
ul. Ozimska 57/9, 45-368 Opole
BNP Paribas Bank Polska
54 1600 1462 1085 9598 0000 0002
Tytułem: Imię i Nazwisko – nocleg

– w przypadku zainteresowania przekraczającego dostępny limit miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa, a nieopłacone zgłoszenia będą cyklicznie usuwane wraz z upływającymi terminami płatności;

Zwrot opłaty

– w przypadku rezygnacji z chęci skorzystania z noclegu należy poinformować organizatora mailem: info@biegopolski.pl
– w przypadku rezygnacji do 10 kwietnia 2020 organizator zwraca 100% wpłaconej kwoty pomniejszone o koszty manipulacyjne (2,00 zł) na podany przez osobę zarejestrowaną numer konta;
– rezygnacja w późniejszym terminie nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.